Dnia 16 grudnia 2013 roku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego Politechniki Krakowskiej za okres 2009 ÷ 2013

Dokonano wyboru nowych władz ZNP PK na kadencję 2013 ÷ 2017

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Krakowskiej

ADAM TABOR

Skład RADY UCZELNIANEJ

CUPKIEWICZ Maria
DZIMIRA Bogusław
MIELNIK Ryszard
MIERZWIŃSKI Dariusz
MUCHA Mieczysław
NAJMAN Jelena
NASSERY Farid
OCHAŁ Jolanta
PIETRAS Jan
SOLSKA Małgorzata
TABOR Adam
TRZASKA Witold

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

LITEWKA Maria
SENCIO Elżbieta
WĄSIK Ewa (przewodnicząca)

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

HUDY Stanisław
WOJTKIEWICZ Sylwia
ZARĘBSKI Krzysztof (przewodniczący)