Na posiedzeniu Rady Uczelnianej ZNP w dniu 13 stycznia 2014 roku został wybrany skład Prezydium RU ZNP PK

W skład Prezydium wchodzą:

TABOR Adam    -    Preses ZNP PK
MIERZWIŃSKI Dariusz    -    V-ce Prezes ZNP PK
OCHAŁ Jolanta    -    V-ce Prezes ZNP PK
TRZASKA Witold    -    V-ce Presez ZNP PK
NAJMAN Jelena
PIETRAS Jan