Porozumienie szczegółowe pomiędzy Rektorem Politechniki Krakowskiej a Związkami Zawodowymi w sprawie podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015 r.

DOKUMENT POROZUMIENIA

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Krakowskiej za kadencję 2010-2013

ZDJĘCIA